Home

 • Definisanje i ažuriranje strategija za bezbednost

 • Analiza potencijalnih pretnji
 • Procena bezbednosti sistema
 • Analiza nebezbednih prostora sistema
 • Preporuke i sugestije

 • Uklađenost sa standardima

 • NIS, ISO 27001, GDPR
 • Usluge konsaltinga
 • Revizija sistema
 • Alati

 • Zaštita

 • Podizanje svesti i znanja o značaju zaštite sistema
 • Zaštita od „Fišing napada
 • Upravljanje SOC (Centar za bezbednost)

 • Ako se desi incident

 • Metode forenzičkih istraživanja
 • Pravni saveti/ Krizni PR

 • Edukacija i simulacije

 • C- level simulacije napada
 • Različiti nivoi treninga u oblasti zaštite sistema

Naša misija


Javne institucije i velike kompanije su svakim danom sve više izložene sajber napadima. U bliskoj saradnji sa vodećim stručnjacima za sajber bezbednost, iz Izraela, Švajcarske i Austrije, kao i sa lokalnim advokatima, PR-om i osiguraravajućim društvima, pomažemo minimiziranju sajber rizika. TCSS nudi širok spektar usluga: kreiranje i ažuriranje strategije, konsalting, edukacija, forenzike….